Acorus Variegata

Tipus de Planta: plantes aquàtiques.
Sol Sombra: sol.
Test: 
1,5 L
Preu: 
2,00€
Altres: 
Rivera