Clivia Nobilis

Tipus de Planta: plantes bulboses o rizomàtiques.
Color: taronja.
Sol Sombra: ombra.
Peren Caduca: peren.
Test: 
5 L
Preu: 
12,00€