Cyperus Papyrus

Tipus de Planta: plantes aquàtiques.
Sol Sombra: sol. solsom.
Fulla: verda.
Test: 
5 L
Preu: 
15,00€
Altres: 
Rivera