Higrandea (Hortensia) Petiolaris

Tipus de Planta: plantes ombra.
Color: blanc.
Sol Sombra: solsom.
Peren Caduca: caduca.
Test: 
7 L
Preu: 
15,00€
Altres: 
Trepadora