Iris Unguicularis

Tipus de Planta: plantes bulboses o rizomàtiques.
Sol Sombra: sol.
Peren Caduca: peren.
Test: 
1,5 L
Preu: 
4,00€