Scirpus Cernuus

Tipus de Planta: plantes aquàtiques.
Sol Sombra: sol. solsom.
Fulla: verda.
Test: 
11 cm
Preu: 
1,00€
Altres: 
Rivera