una manera de fer

El viver Isart ha volgut atedre als seus clients d´una manera personalitzada. Volen donar-li una resposta a les seves necessitats i amb plantes apropiades al seu jardí, i que al mateix temps agradin. pensant que el client no ho ha de ser de manera puntual, sinó que volem que torni.

També prioritzem l¡que les plantes no siguin forçades, ni en el seu creixement ni en el moment de la floració. es per això que allò important no es l´especte de la planta, sinó la resposta que dona quan es planti en el lloc definitiu.

Actualment s´han incorporat noves espècies que han vingut de llocs amb clima mediterrani com el nostre. Però en planta vivaç, hem mantingut especies que es consideraven poc comercial. Ben adaptades però als nostres jardins ja que es cultiven des de fa molt anys. Son Plantes de sempre, i alhora plantes amb futur, ja que són les que aguanten millor el nostre clima

creiem doncs, que cal diversificar les especies d´un jardí, i tot i que hi hagi una floració puntual, pot completar-se emb d´altres i donar més personalitat al conjunt